คำถาม: ใครเคยพบ “บัค” ในโลกแห่งความจริงบ้างและทำไมมันเหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์?

คำตอบ: บัคเป็นสิ่งที่พบเจอในโลกแห่งความจริงเช่นกัน เช่น […]