คำถาม: ใครเคยพบ “บัค” ในโลกแห่งความจริงบ้างและทำไมมันเหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์?

คำตอบ: บัคเป็นสิ่งที่พบเจอในโลกแห่งความจริงเช่นกัน เช่น […]

คำถาม: เหตุใดไทยถือเป็นฐานของการขนส่งระเบิดมาทิ้งในเวียดนามโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และคุณสามารถอธิบายว่าเหตุใดเช่นนี้ได้หรือไม่?

คำตอบ: ในปี ค.ศ. 1962-1975 ไทยเข้าร่วมสงครามเวียดนามเพื […]

คำถาม: ต้องการนำที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองธนาคารอะไรดีที่สุดและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำคะ?

คำตอบ: หากต้องการนำที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองธนาคารที่มีอัต […]