คำถาม: มีวิธีใดที่ช่วยให้ตัดสินใจเลือกประตูหน้าต่างได้ง่ายขึ้นหรือไม่?

คำตอบ: ก่อนอื่นเราควรตั้งเป้าหมายเพื่อเลือกประตูหน้าต่า […]

คำถาม: การเข้า-ออกหลายโรงงานมีผลต่อการรับสมัครพนักงานในโรงงานอื่นหรือไม่?

คำตอบ: การเข้า-ออกหลายโรงงานอาจมีผลต่อการรับสมัครพนักงา […]

สรุปเนื้อหา เป็นข้อ ๆ หนังสือ goals by brian tracy

หนังสือ “Goals” ของ Brian Tracy เป็นหนังสือ […]