คำถาม: ทำน้ำหกใส่ปลั๊กไฟตรงสวิตช์เปิดปิด ควรใช้งานต่อมั้ยคะ?

คำตอบ: ไม่ควรใช้งานต่อ เพราะการนำน้ำมาใส่ปลั๊กไฟอาจเกิดอันตรายได้ อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือช็อตไฟฟ้าได้ ต้องเช็ดและตากให้แห้งสนิทก่อน ถึงจะนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง  และอย่าลืมปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานด้วย

คำค้น : น้ำหก, ปลั๊กไฟ, สวิตช์, เปิดปิด, ความปลอดภัย