คำถาม: ราคาของล้อมรั้วลวดหนามบนที่ดินขนาด 75 ตารางวาเท่าไหร่?

คำตอบ: ราคาของล้อมรั้วลวดหนามบนที่ดินขนาด 75 ตารางวาจะขึ้นอยู่กับสถานที่และผู้ผลิต แต่ปกติแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทถึง 20,000 บาท

คำค้น : ล้อมรั้วลวดหนาม, ที่ดิน, ขนาด, ราคา, ผู้ผลิต, สถานที่, ราคาล้อมรั้วลวดหนาม, ล้อมรั้วลวดหนามขนาด 75 ตารางวา