คำถาม: เปิดบัญชีฝากประจำจะทำให้ง่ายในการขอสินเชื่อจริงไหมครับ? แล้วควรฝากเท่าไหร่ต่อเดือน?

คำตอบ: เปิดบัญชีฝากประจำจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของธนาคารในการพิจารณาให้สินเชื่อ แต่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะได้รับสินเชื่ออย่างแน่นอน การฝากเงินต่อเดือนควรจะเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล และไม่ควรทำให้เกิดความผิดหวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการฝากเงินเกินจนเกินไป

คำค้น : เปิดบัญชีฝากประจำ, สินเชื่อ, บัญชีฝาก, ความเชื่อมั่น, ธนาคาร, การฝากเงิน, ความสามารถ, การใช้ชีวิตประจำวัน