คำถาม: ตู้เสื้อผ้ามีน้ำหนักเท่าไหร่?

คำตอบ: น้ำหนักของตู้เสื้อผ้าขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิต แต่โดยปกติแล้วตู้เสื้อผ้าจะมีน้ำหนักประมาณ 50-100 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของตู้เสื้อผ้านั้น ๆ

คำค้น : ตู้เสื้อผ้า, น้ำหนัก, ขนาด, วัสดุ, ผลิต