คำถาม: ถ้าเจ้าป่าคือสิงโต แล้วรองจากสิงโตจะเป็นสัตว์ชนิดใด?

คำตอบ: รองจากสิงโตจะเป็นเสือดาว (leopard) หรือเสือจาร์กัว (jaguar) ทั้งสองชนิดนี้มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์เดียวกันกับสิงโต แต่มีลักษณะแตกต่างกันบ้าง ยกเว้นจากกรณีของสิงโต (lion) ซึ่งรองจากสิงโตจะเป็นเพศเมียของสิงโต

คำค้น : เสือพะยูน, เสือเขียว, สิงโต, ลักษณะ, วงศ์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม