คำถาม: ชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนามมีความแตกต่างจากชุดกี่เพ้าของจีนอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่บ่งบอกได้ว่าชุดไหนคือชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนาม?

คำตอบ: ชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนามแตกต่างจากชุดกี่เพ้าของจีน โดยทั่วไปแล้วชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนามจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดที่ 3 ของจีน แต่จะมีเส้นต่อที่สวยงามกว่าและออกแบบด้วยสีสันสดใสมากขึ้น นอกจากนี้ ชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนามยังมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุดด้วย ส่วนเพื่อบ่งบอกว่าชุดไหนคือชุดอ่าวหญ่ายของเวียดนาม จะเห็นได้จากตราประทับที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุดของทั้งสองประเทศ

คำค้น : ชุดอ่าวหญ่าย, เวียดนาม, จีน, ลวดลาย, สีสัน, ตราประทับ