คำถาม: ซ่อมรถควรซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ดีกว่ากัน?

คำตอบ: การซ่อมรถที่ศูนย์มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการซ่อมที่อู่เพราะศูนย์มีช่างที่ได้รับการอบรมและมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยกว่า แต่ค่าบริการมักจะสูงกว่าอู่ ดังนั้น การเลือกซ่อมรถที่ศูนย์หรืออู่นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพความเสียหายของรถของแต่ละคนเป็นหลัก