คำถาม: เพราะอะไรภาษาเวียดนามถึงอ่านแบบนี้ครับ?

คำตอบ: ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือเครื่องหมายจุลภาคหนัก ทำให้อ่านและเขียนได้ซับซ้อนกว่าภาษาอื่น ๆ และเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการอ่านแบบนี้ครับ

คำค้น : ภาษาเวียดนาม, เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายจุลภาคหนัก, อ่านและเขียน, ซับซ้อน