คำถาม: สามารถซ่อมโต๊ะกินข้าวได้หรือไม่?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโต๊ะกินข้าวแต่ละชิ้นว่าเสียหรือชำรุดอะไรบ้าง หากเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่สามารถซ่อมได้ด้วยการปรับแต่งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนบางส่วนก็สามารถซ่อมได้ แต่หากเสียหรือชำรุดมากเกินไป อาจจะต้องเปลี่ยนโต๊ะกินข้าวใหม่เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานในอนาคต

คำค้น : ซ่อมโต๊ะกินข้าว, ปรับแต่ง, เปลี่ยนชิ้นส่วน, เปลี่ยนโต๊ะกินข้าวใหม่, ความปลอดภัย, ความสะดวกในการใช้งาน