คำถาม: ถ้าซื้อที่ดินใหม่แล้วเพื่อนบ้านไม่ยอมให้สร้างบ้านชิดกำแพงเช่นเดียวกับบ้านเขา (50 cm) เราสามารถขอให้เขาทุบทำแบบเดียวกันได้หรือไม่ครับ?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ในการทำการปรับปรุงบ้าน ถ้าเพื่อนบ้านไม่เห็นด้วย อาจจะต้องพยายามประเมินความเสี่ยงในการสร้างบ้านและที่ดินใหม่ และคำนึงถึงความสมดุลของความสุขร่วมกันของผู้คนในย่านนั้น การทุบทำบ้านเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจและเสียเสียงชื่อในย่านนั้นได้ ดังนั้นควรพิจารณาโอกาสต่างๆและพิจารณาว่าจะต้องมีการประชุมกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายกันก่อน

คำค้น : การปรับปรุงบ้าน, ความสมดุล, เสียเสียงชื่อ, การประชุม, ความไม่พอใจ, โอกาส, การทุบทำบ้าน, ความเสี่ยง, ที่ดินใหม่