คำถาม: สิ่งที่ใช้หล่อลื่นลูกปืนและราง Linear guide rail เพื่อให้ทั้งเงียบและลื่นดีครับ?

คำตอบ: สิ่งที่ใช้เพื่อให้ลูกปืนและราง Linear guide rail หล่อลื่น และทำให้เงียบคือน้ำมันเครื่องหมายเลข ISO VG 68 หรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงอย่าง WD-40 Specialist Long Term Corrosion Inhibitor

คำค้น : คำสำคัญ1, คำสำคัญ2,