คำถาม: หลักสูตรเร่งรัดของภาษาบาลีใช้เวลานานเท่าไหร่? และหากตายในท่านั่งสมาธิ (ตายไปเป็นพรหม) จะจำอดีตชาติตัวเองได้ไหม?

คำตอบ: หลักสูตรเร่งรัดของภาษาบาลีใช้เวลาประมาณ 5-6 ปี เพื่อเรียนรู้ภาษาบาลีในระดับพื้นฐานและกลาง ส่วนเรียนรู้ในระดับสูงจะใช้เวลานานขึ้นได้ตามความต้องการ ในกรณีที่ตายในท่านั่งสมาธิ (ตายไปเป็นพรหม) จะสามารถจำอดีตชาติตัวเองได้ตามความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการฝึกฝนในชีวิตก่อนหน้านั้นๆ อย่างไรก็ตามการจำขึ้นกับพลังและศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย

คำค้น : ภาษาบาลี, หลักสูตรเร่งรัด, เรียนรู้, อดีตชาติ, สมาธิ, ตายไปเป็นพรหม