คำถาม: เกม The Witcher 3 ถ้าเราปล่อยนักเวทย์หญิงในเควส a favor for a friend ไปพร้อมบันทึกจะเกิดอะไรขึ้นมั้ย?

คำตอบ: เมื่อปล่อยนักเวทย์หญิงในเควส a favor for a friend พร้อมบันทึกในเกม The Witcher 3 จะมีผลต่อเนื้อเรื่องของเกม โดยตัวเกมจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยนักเวทย์หญิงดังกล่าวและจะมีผลต่อเรื่องราวในภายหลังของเกมอีกด้วย

คำค้น : เกม The Witcher 3, เควส a favor for a friend, นักเวทย์หญิง, บันทึก, เนื้อเรื่อง, ผลกระทบ, เหตุการณ์, เกี่ยวข้อง, ภายหลัง