คำถาม: 2 พอร์ตนี้คืออะไรครับ?

คำตอบ: ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ 2 พอร์ตคือ ทางเข้าและทางออกของอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น

คำค้น : พอร์ต, ทางเข้า, ทางออก, อุปกรณ์, ระบบ, เชื่อมต่อ, สะดวก, ง่าย