คำถาม: เมื่อความอดทนของเราถึงขีดจำกัดและเราคับแค้นหรือโกรธเคืองถึงขีดสุด วิธีการเตือนใจตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้คืออะไร?

คำตอบ: เมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เราอดทนไม่ไหวและรู้สึกคับแค้นหรือโกรธเคืองถึงขีดสุด วิธีการเตือนใจตัวเองที่ดีที่สุดคือการหาสาเหตุหรือเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น และพยายามมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล การเตือนใจตนเองว่าไม่ควรปล่อยให้ความโกรธหรือความคับแค้นนั้นควบคุมเราเองและควรรับมือกับสถานการณ์อย่างสง่างามและมีสติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรายังสามารถฝึกสมาธิหรือฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของเราได้อีกด้วย

คำค้น : เตือนใจ, อารมณ์, ความรู้สึก, การจัดการ, สมาธิ, วิธีการแก้ไขปัญหา