คำถาม: ผู้ชายมุสลิมหลังจากอาบน้ำแล้วจะสามารถใส่ถุงเท้าได้ไหม?

คำตอบ: มุสลิมมีกฎหมายหลายข้อที่ต้องปฏิบัติตามเมื่ออาบน้ำแล้ว เช่น ต้องเช็ดตัวให้แห้งทั้งหมดก่อนใส่เสื้อผ้าหรือผ้าพันคอ เป็นต้น สำหรับการใส่ถุงเท้าละหมาด ควรตรวจสอบกฎหมายของท้องถิ่นก่อนเพราะอาจมีกฎเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม การใส่ถุงเท้าละหมาดนั้นไม่ใช่เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไป แต่ถ้าผู้ชายมุสลิมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือหลักการทางศาสนา อาจมีการดูถูกหรือโดนกลั่นแกล้งจากผู้อื่นได้ในบางกรณี

คำค้น : กฎหมายมุสลิม, ปฏิบัติตามกฎหมาย, ท้องถิ่น, ศาสนา, ดูถูก, กลั่นแกล้ง