คำถาม: สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 กับ Bluetooth 4.1 ได้หรือไม่?

คำตอบ: ใช้งานได้ แต่ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะถูกลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วของ Bluetooth 5.0 ที่สูงสุด ดังนั้นจะใช้เวลาในการส่งข้อมูลนานกว่าเวลาที่เชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 กับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth 5.0 อีกที

คำค้น : Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.1, การเชื่อมต่อ, ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล