คำถาม: Ps3 super slim ตัวสไลด์พังกับอาการกระตุกของเกมส์เกิดจากสาเหตุอะไรและวิธีการแก้ไขคืออะไรครับ?

คำตอบ: ปัญหาที่ Ps3 super slim ตัวสไลด์พังและเกมส์กระตุกอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย แผ่นเกมส์ที่มีรอยขูดหรือเป็นรอยฉีกขาด หรืออาจเกิดจากปัญหาของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเครื่องเองด้วยวิธีการแก้ไขขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา หากเกิดจากอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย ควรพักการใช้งานและนำเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ร้านซ่อมเครื่อง เมื่อเกิดจากแผ่นเกมส์ที่ชำรุด ลองทำการล้างแผ่นด้วยน้ำยาล้างแผ่นเกมส์และเช็คดูว่ายังเกิดปัญหาเหมือนเดิมหรือไม่ แต่หากเกิดจากปัญหาของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อาจจะต้องนำเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือร้านซ่อมเครื่องที่มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าว และควรเก็บข้อมูลที่อยู่ในเครื่องไว้อย่างปลอดภัยก่อนนำไปซ่อมบำรุง