คำถาม: เจ็บท้องเกิดจากการวิ่งเป็นเพราะอะไรครับ?

คำตอบ: เมื่อวิ่งมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเจ็บท้องได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่มีแรงกระแทกส่งผลกระทบกับเข่า สะโพก และท้องผู้วิ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บและคลื่นไส้ได้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารหนักก่อนวิ่งหรือไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนวิ่งเป็นสาเหตุอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เกิดอาการเจ็บท้องได้ด้วย

คำค้น : เจ็บท้อง, วิ่ง, แรงกระแทก, เข่า, สะโพก, คลื่นไส้, อาหารหนัก, กล้ามเนื้อ