คำถาม: ควรซื้อสิ่งใดระหว่าง ปากกาไอแพด กับ ตู้เย็น?

คำตอบ: สิ่งที่ควรซื้อจะขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ถ้าต้องการเครื่องเขียนสำหรับการทำงาน อาจจะควรซื้อปากกาไอแพด แต่ถ้าต้องการเติมเต็มของในตู้เย็น ก็ควรซื้อตู้เย็น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

คำค้น : ปากกาไอแพด, ตู้เย็น, ซื้อ