คำถาม: Bluetooth 5.0 สามารถใช้กับ 5.2 ได้หรือไม่?

คำตอบ: Bluetooth 5.0 สามารถใช้กับ 5.2 ได้ แต่จะทำให้ความเร็วในการสื่อสารลดลงลงมาเป็นเวอร์ชั่นที่เข้ากันไม่ได้ คือ ความเร็วที่มีได้ก็คือสูงสุดที่ Bluetooth 5.0 รองรับ คือ 2 Mbps ไม่เท่ากับความเร็วสูงสุดของ Bluetooth 5.2 ที่ถึง 2.5 Mbps ดังนั้นการใช้งานร่วมกันอาจจะทำให้ไม่ได้รับประสิทธิภาพที่สูงสุดของ Bluetooth 5.2 ทั้งหมด

คำค้น : Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.2, ความเร็ว, สื่อสาร, ประสิทธิภาพ