คำถาม: Arduino Uno ESp32 คืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: Arduino Uno และ ESP32 เป็นบอร์ดพัฒนาเซ็นเซอร์ ทั้งคู่เป็นบอร์ดที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ Arduino Uno มีขนาดเล็กกว่า ESP32 และมีจำนวนพอร์ตน้อยกว่า ESP32 ซึ่ง ESP32 มีความสามารถที่มากกว่า Arduino Uno เช่น มี Wi-Fi, Bluetooth, และหน่วยประมวลผลความเร็วสูงกว่า Arduino Uno ทำให้ ESP32 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ส่วน Arduino Uno เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมากเกินไป และมีราคาที่ถูกกว่า ESP32