คำถาม: สำหรับการใช้โปรแกรมสร้างเกมพิกเซล ภาษาที่ต้องเขียนคืออะไร?

คำตอบ: สำหรับการใช้โปรแกรมสร้างเกมพิกเซล ภาษาที่ต้องเขียนคือภาษา Lua หรือ JavaScript ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่มักถูกใช้ในการพัฒนาเกมพิกเซล (pixel game) ออนไลน์และเกมบนมือถือ

คำค้น : เกมพิกเซล,Lua,JavaScript,การพัฒนาเกม,ออนไลน์,มือถือ