คำถาม: เสียงช็อตที่เกิดขึ้นหลังจากใส่ soundcard เกิดจากสาเหตุอะไร?

คำตอบ: สาเหตุที่เกิดเสียงช็อตหลังจากใส่ soundcard อาจเกิดจากการต่อสายไมโครโฟนหรือลำโพงไม่สนิทกัน หรืออาจเกิดจากการติดตั้งไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง หรือบางกรณีอาจเป็นเพราะการชนกันของสายไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเกิดเสียงช็อต ควรตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านในภายหลัง

คำค้น : เสียงช็อต, soundcard, ไมโครโฟน, ลำโพง, ไดรเวอร์, สายไฟฟ้า, ตรวจสอบ, แก้ไข, คอมพิวเตอร์