คำถาม: เพราะอะไรเนื้อหมูสหรัฐยังมีทั้งสารเร่งเนื้อแดงและกลิ่นสาบ แต่ไม่มีการแก้ไขเรื่องนี้เลย?

คำตอบ: เนื้อหมูสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงและกลิ่นสาบเป็นวิธีการทำให้เนื้อหมูสดนานขึ้นและมีกลิ่นหอมเข้ารสมากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาเย็นที่อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่ด้วยความคุ้มค่าทางการเงินและราคาที่มีความเหมาะสม จึงไม่มีการแก้ไขเรื่องนี้ในปัจจุบัน โดยสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าเนื้อหมูสดทั่วไป จึงเป็นที่นิยมในตลาดอาหารในปัจจุบัน

คำค้น : เนื้อหมูสหรัฐ, สารเร่งเนื้อแดง, กลิ่นสาบ, การผลิตเนื้อหมู, ราคาเนื้อหมู, ตลาดอาหาร