คำถาม: เพราะอะไรเมือง Gaziantep ที่ตั้งอยู่ในตอนใต้ของประเทศตุรกี ที่อยู่ใกล้กับซีเรียที่มีแผ่นดินไหว มีอุณหภูมิต่ำสุดของวันต่ำกว่าเมือง İstanbul ?

คำตอบ: เนื่องจากเมือง Gaziantep ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่าเมือง İstanbul และตั้งอยู่ใกล้กับซีเรีย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการกลบเกลื่อนของแผ่นดินไหว เหตุการณ์นี้ทำให้เมือง Gaziantep มีอุณหภูมิต่ำสุดของวันต่ำกว่าเมือง İstanbul อีกด้วย

คำค้น : เมือง Gaziantep, ตุรกี, ซีเรีย, แผ่นดินไหว, อุณหภูมิต่ำสุดของวัน, İstanbul