คำถาม: เทคโนโลยีอะไรที่พูดถึงมานานแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน?

คำตอบ: มีหลายเทคโนโลยีที่พูดถึงมานานแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เช่น รถบิน จักรยานบิน และระบบขนส่งสายเลื่อน (Hyperloop) ซึ่งต้องการเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน แต่กำลังพัฒนาอยู่เพื่อทำให้เป็นจริงในอนาคต

คำค้น : เทคโนโลยี, รถบิน, จักรยานบิน, ระบบขนส่งสายเลื่อน, Hyperloop, พัฒนา, ใช้งานได้, อนาคต