คำถาม: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้องการร้องไห้แต่ไม่สามารถร้องออกมาได้คืออะไร?

คำตอบ: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้องการร้องไห้แต่ไม่สามารถร้องออกมาได้คือ อาการอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ออก (Crying but unable to produce tears)

คำค้น : อาการอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ออก, ร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตา, อาการน้ำตาไม่พอง, ไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้