คำถาม: ถ้ามีเวลา 4 ชั่วโมงในวันหนึ่ง เราสามารถทำอะไรได้บ้าง?

คำตอบ: หากมีเวลา 4 ชั่วโมงในวันหนึ่ง เราสามารถทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของเรา เช่น อ่านหนังสือ, ดูหนัง, ฝึกภาษา, ออกกำลังกาย, หรือทำงาน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้เวลาของเราในการทำอะไรบ้างและเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าจะใช้เวลาอย่างไรในแต่ละวันนั้นๆ

คำค้น : อ่านหนังสือ, ดูหนัง, ฝึกภาษา, ออกกำลังกาย, ทำงาน