คำถาม: โรคพิษสุนัขบ้าต้นกำเนิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรคะ?

คำตอบ: โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าราบิส (Rabies) ที่ถูกแพร่กระจายโดยสัตว์ที่เป็นพาหะเช่น หมา แมว กระแต หรือสัตว์ป่าที่ติดเชื้อโรคนี้ โดยจะถูกติดเชื้อจากการถูกกัดต่อยตัวโดยสัตว์ที่ติดเชื้อดังกล่าว

คำค้น : โรคพิษสุนัขบ้า, สาเหตุ, เชื้อไวรัส, ราบิส, การถูกกัด, สัตว์ป่า