คำถาม: ทำไมประตูไม้ที่บวมจนปิดแทบไม่ได้มาหลายเดือน จู่ๆก็หายบวมเป็นปกติได้เองหลังทำพิธี นี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะ?

คำตอบ: ประตูไม้ที่บวมจนปิดแทบไม่ได้และหายบวมเป็นปกติได้เองหลังทำพิธีนั้นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมรอบๆประตู โดยเฉพาะอากาศร้อนชื้นจะทำให้ไม้ดูดความชื้นเข้าไปและบวมขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและความชื้นลดลง ไม้ก็จะหลั่งความชื้นออกมาและหายบวมเป็นปกติได้เอง การทำพิธีที่อาจเป็นการใช้ไฟหรือวัตถุไฟฟ้าอาจช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิและลดความชื้นของสภาพแวดล้อมรอบๆประตู ซึ่งอาจช่วยเร่งกระบวนการหายของการบวมของประตูไม้ได้

คำค้น : ไม้บวม, อุณหภูมิ, ความชื้น, การทำพิธี, ประตูไม้