คำถาม: ทำไมไมโครเวฟถึงเป็นโลหะและมีขดลวดด้านบน แต่ไม่สามารถสะท้อนคลื่นได้และเครื่องพัง?

คำตอบ: ไมโครเวฟถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นโลหะเพื่อช่วยให้คลื่นไมโครเวฟสามารถกระจายได้อย่างดี แต่ขดลวดด้านบนจะช่วยให้คลื่นไมโครเวฟโดยเฉพาะส่วนที่ต้องการให้มีการกระจายแน่นอน เช่น ในการปรุงอาหาร ซึ่งเครื่องไมโครเวฟจะถูกออกแบบมาให้กระจายความร้อนได้อย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกัน การสะท้อนคลื่นไมโครเวฟอาจทำให้เกิดการสะสมของพลังงานภายในเครื่อง และเมื่อเกินจนอาจทำให้เครื่องพังได้ ดังนั้นการออกแบบของไมโครเวฟจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อทำให้การใช้งานไมโครเวฟปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำค้น : ไมโครเวฟ, คลื่นไมโครเวฟ, การปรุงอาหาร, กระจายความร้อน, พลังงาน, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, ความเชี่ยวชาญ, การใช้งานไมโครเวฟ