คำถาม: มีวิชาหรืออาชีพใดที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไหม?

คำตอบ: ใช่ มีวิชาและอาชีพหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เช่น นักดาราศาสตร์ นักโคจรดาราศาสตร์ นักออกแบบดาวเคราะห์ นักโปรแกรมดาราศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

คำค้น : นักดาราศาสตร์, โคจรดาราศาสตร์, ออกแบบดาวเคราะห์, โปรแกรมดาราศาสตร์