คำถาม: หากซื้อสินค้าแล้วมีการรีวิวบนยูทูปและขอเงินคืนสินค้า สามารถทำได้ไหมและสามารถขอคืนสินค้าแบบใด?

คำตอบ: การขอเงินคืนสินค้าจากผู้ขายนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายคืนสินค้าของแต่ละร้านค้า โดยทั่วไปแล้วผู้ซื้อสามารถขอเงินคืนได้ หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุด หรือไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ซื้อต้องการทำการคืนสินค้าและขอเงินคืนผ่านทางยูทูป นั้นสามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายคืนสินค้าของแต่ละร้านค้าว่าเปิดให้ทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง และผู้ซื้อจะต้องทำตามกฎและเงื่อนไขการคืนสินค้าของร้านค้านั้นๆด้วย

คำค้น : ยูทูป, รีวิวสินค้า, การคืนสินค้า, เงินคืน, การสั่งซื้อออนไลน์