คำถาม: ถ้าชอบเคมีและคณิต อยากเรียนคณะที่ไม่เสี่ยงตกงาน ควรเลือกคณะอะไรดีครับ?

คำตอบ: คณะที่น่าสนใจและไม่เสี่ยงตกงานสำหรับคนที่ชอบเคมีและคณิตได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นคณะที่มีอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอาชีพที่มีอนาคตและอัตราการจ้างงานสูงอีกด้วย

คำค้น : วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรม, อาชีพ, อนาคต, อัตราการจ้างงาน