คำถาม: เพื่อนต่างชาติของเราขอให้เราทำอะไรบางอย่าง แต่เรายังไม่อยากทำตอนนี้ เราควรทำยังไงให้ดี?

คำตอบ: เราควรขอเวลาเพิ่มเพื่อศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มทำงานนั้น เป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัวและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อความคิดเห็นและความต้องการของเพื่อนต่างชาติเราด้วย

คำค้น : เวลาเพิ่ม, ศึกษา, เตรียมตัว, ผลลัพธ์, เอาใจใส่, เพื่อนต่างชาติ