คำถาม: สำหรับการขอวีซ่าไปหมู่เกาะเติร์กแอนเคคอส จะต้องยื่นของประเทศอะไรบ้างคะ?

คำตอบ: เพื่อขอวีซ่าไปหมู่เกาะเติร์กแอนเคคอส จะต้องยื่นของประเทศอังกฤษค่ะ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและฝ่ายติดต่อวีซ่าของสถานทูตอังกฤษด้วย

คำค้น : วีซ่า, หมู่เกาะเติร์กแอนเคคอส, อังกฤษ, สถานเอกอัครราชทูต, การอนุมัติ, ติดต่อวีซ่า, สถานทูต