คำถาม: เมื่อผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์และ IC พวกนั้น พวกเขาใช้เครื่องจักรชื่ออะไรในการผลิตครับ?

คำตอบ: เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์และ IC คือเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องจักรฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องจักรฉีดพลาสติกในการผลิตสินค้าพลาสติกทั่วไป แต่เป็นเครื่องจักรที่มีความละเอียดและความซับซ้อนในการควบคุมอุณหภูมิและความดันของเครื่องฉีดพลาสติกที่สูงกว่า

คำค้น : เครื่องจักรฉีดพลาสติก, การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ทรานซิสเตอร์, IC, ควบคุมอุณหภูมิ, ควบคุมความดัน