คำถาม: เราควรคุยกันทุกวันหรือไม่?

คำตอบ: การคุยกันทุกวันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความสัมพันธ์และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่สะดวกหรือไม่อยากคุยกัน เป็นเรื่องปกติและยังไงก็ต้องเคารพความต้องการของตนเองด้วย

คำค้น : คุยกัน, ความสัมพันธ์, เสริมสร้าง, ความต้องการ, เคารพ