คำถาม: สรุปเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ No.2 Paris, Texas

คำตอบ: No.2 Paris, Texas เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของเจ้าหญิงที่เดินทางไปยังเมือง Paris, Texas เพื่อค้นหาพ่อของเธอที่หายไปมานานหลายปี ในการค้นหานี้เธอได้พบกับพี่ชายของเขาและได้เรียนรู้ถึงความรักและความเสียใจของตนเองอีกด้วยสรุปเนื้อเรื่อง: เรื่องราวของเจ้าหญิงที่มาเที่ยวย่างเดียวไปยังเมือง Paris, Texas เพื่อค้นหาพ่อของเธอที่หายไปมานาน ในการค้นหาเขาได้พบกับพี่ชายของเขาและเรียนรู้ถึงความรักและความเสียใจของตนเองอีกด้วย

คำค้น : ภาพยนตร์, No.2 Paris, Texas, เนื้อเรื่อง, เจ้าหญิง, ค้นหาพ่อ, พี่ชาย, ความรัก, ความเสียใจ