คำถาม: ทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้าง?

คำตอบ: เวลารอเจอแพทย์ที่โรงพยาบาล เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฆ่าเวลาได้ เช่น อ่านหนังสือหรือนิตยสาร ฟังเพลง ดูหนัง หรือเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แต่หากเป็นการรอเวลาสำคัญเช่นการพบแพทย์ อาจจะควรใช้เวลาโดยการฝึกสมาธิหรือการคิดวิปริต เพื่อช่วยลดความเครียดและเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์

คำค้น : การรอพบแพทย์, ฝึกสมาธิ, คิดวิปริต, เวลาระหว่างรอ, โรงพยาบาล, ลดความเครียด