คำถาม: เมื่อยังเป็นเด็ก ๆ คุณมีความฝันที่อยากเป็นอาชีพอะไรครับ?

คำตอบ: เมื่อยังเป็นเด็ก ๆ ผมฝันว่าอยากเป็นนักบินเพื่อได้เดินทางไปส่วนต่างๆของโลกและมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนครับ

คำค้น : นักบิน, เดินทาง, ประสบการณ์ใหม่