คำถาม: คนที่โสดหรือตั้งใจว่าจะไม่มีลูก คิดว่าตอนแก่ลงแบบ 60 จะหาความสุขในชีวิตจากอะไร?

คำตอบ: คนที่โสดหรือไม่ต้องการมีลูก ตอนแก่ลงแบบ 60 สามารถหาความสุขในชีวิตได้จากหลายอย่าง เช่น การท่องเที่ยว, การฝึกภาษา, การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ, การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ, การเข้าร่วมกลุ่มชุมชน, หรือการมีเพื่อนร่วมชีวิตที่สนิทและสนุกสนาน

คำค้น : เที่ยว, ฝึกภาษา, การเรียนรู้, กิจกรรม, ชุมชน, เพื่อน, ความสุข