คำถาม: มีโรคอะไรที่ทำให้เกิดอาการปวดทั้งคอและหลังได้?

คำตอบ: อาการปวดทั้งคอและหลังสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเลี้ยงลูกนั่งเป็นเวลานานหรือการนอนในท่าไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะภาวะเสียดที่เกิดจากการกดของกระดูกสันหลัง แต่ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดข้อ ปวดเมื่อยล้าหลัง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม

คำค้น : โรคปวดคอ, โรคปวดหลัง, การนอนในท่าไม่ถูกต้อง, ภาวะเสียดสันหลัง, การตกขาว, การปวดข้อ, การปวดเมื่อยล้าหลัง, แพทย์วินิจฉัย, การรักษา