คำถาม: อาชีพทางด้านไอทีที่ไม่ใช่ Programmer มีอะไรบ้างคะ?

คำตอบ: นอกจาก Programmer ยังมีอาชีพด้านไอทีอื่นๆ อย่างเช่น:วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Administrator)นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Information Systems Analyst)ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)นักออกแบบภาพกราฟิก (Graphic Designer)นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เป็นต้นสามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเองได้นะคะ

คำค้น : วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ, ผู้พัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบภาพกราฟิก, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูล