คำถาม: ถ้าถูกทำร้ายโดยการถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม มีข้อบัญญัติอะไรบ้างที่จะเอาผิดคนร้าย?

คำตอบ: ตามพรบ.ควบคุมอาวุธและเครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พ.ศ.2535 มาตรา 45 กำหนดว่า ในกรณีที่มีการกระทำผิดต่อสถานบันเทิงหรือบุคคลใด ๆ ในสถานที่ทำงาน หรือซึ่งเป็นสาธารณะ ให้ตั้งเป็นอาชญากรรมที่ผิดและระบุโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงต่อผู้ถูกทำร้าย

นอกจากนี้ พ.ร.บ.คดีอาญา พ.ศ. 2499 กำหนดว่า การกระทำผิดต่อร่างกายของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควรผูกพัน ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา โดยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับการกระทำการถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้มเป็นการกระทำที่อันตรายและอาจเกิดผลเสียต่อผู้ถูกทำร้าย ดังนั้นหากมีการกระทำเช่นนี้จะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศูนย์แจ้งเหตุด่วนทันทีเพื่อให้ได้รับการดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเหมาะสม