คำถาม: ทำไมคุณถึงเป็นโสดหรือเลือกที่จะเป็นโสด?

คำตอบ: สาเหตุที่ฉันเป็นโสดเพราะฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ในขณะนี้ หรือยังไม่พบคนที่ใช่สำหรับฉัน ฉันอยากให้เวลาผ่านไปให้มากขึ้นเพื่อให้ฉันสามารถพบคนที่ฉันต้องการได้ในอนาคต

คำค้น : โสด, ความสัมพันธ์, คนที่ใช่, เวลาผ่านไป, อนาคต